Gyzgyn satylýan önümler

BIZ hakda

 • hakda (3)
 • hakda (4)
 • hakda (1)
 • hakda (2)

Şençzhenen Siweiyi Technology Co., Ltd.

Şençzhenen Siweiyi Technology Co., Ltd Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän tejribeli öndüriji.Ösen önümçilik maşynlary, tejribeli R&D topary, 3000 than-dan gowrak zawod bilen, arassaçylyk we arassalaýyş önümleri bilen öňdebaryjy üpjün ediji.
Üstünlikleri:
Prot Prototip dizaýny, galyndylary ösdürmek, önüm ýygnamak, synag, gaplamak we eltip bermek ýaly bir nokatly hyzmat
● Köp ýyllyk OEM we ODM tejribesi
CE CE, RoHs, FCC tarapyndan tassyklanan ýokary hilli önümler
Sale Çalt eltip bermek we satuwdan soň ygtybarly hyzmat

Täze önümler

Habarlar

 • 3-5-nji iýunda Dragon gaýyk festiwaly üçin ýapyk

  Meşhur Dragon gaýyk festiwaly bäşinji aýyň bäşinji gününe düşýär.Watanparazlygy we nusgawy poeziýa goşantlary bilen tanalýan we ahyrynda milli gahryman bolan hytaý şahyry we ministri Qu uanuanyň ölümini ýatlaýar.Qu uanuan Hytaýyň döwründe ýaşapdy ...

 • Döwrebap täjirçilik howa sowadyjy nädip döredildi

  Häzirki zaman howa sowadyjynyň ýaşy tehniki taýdan 1946-njy ýylda başlandy. Bob Surloff janköýerler tarapyndan dolandyrylýan ilkinji howa sowadyjy dispenseri oýlap tapdy.Surloff insektisidleri paýlamaga hyzmat eden harbylar tarapyndan döredilen tehnologiýany ulandy.Bu bugarmak prosesi ...

 • Howa tazelik dispenseri barada has giňişleýin maglumat alyň

  Awtomatiki sowadyjylaryň nähili işleýändigi hakda pikir edip gördüňizmi?Galyberse-de, howany arassalamagyň iň adaty usullaryndan biri diýseň meşhur.Ine, bu gyzykly we möhüm arassa düşünip başlamak üçin ulanyp boljak azajyk maglumat ...